ravola.jpg

Uusi kattila K5 (152 MW) ja turbogeneraattori TG05 (125 MW)

Uusi yksikkö parantaa hyötysuhdetta ja vähentää ympäristövaikutuksia

Raahen Voima Oy:n rakentama uusi voimalaitosyksikkö käynnistyy vuonna 2016. Yksikköön kuuluu uusi prosessikaasuille suunniteltu voimalaitoskattila ja siihen liitetty turbiinilaitos. Uudella yksiköllä parannetaan edelleen laitoksen hyötysuhdetta ja ympäristöystävällisyyttä. Paremman hyötysuhteen ansiosta voimalaitoksen sähköntuotanto kasvaa 20–25 % ja hyötysuhde polttoaineesta sähköksi täyttää rauta- ja terästeollisuuden parhaan käytettävissä olevan tekniikan vaatimukset. Uusi voimalaitos sijoittuu tehdasalueelle nykyisen voimalaitoksen välittömään läheisyyteen. Voimalaitoksen rakennustyöt ovat jo käynnistyneet.

Uuden kattilan tukipolttoaineeksi tulee joko maakaasu tai nestekaasu ja samalla luovutaan vaiheittain tervan ja raskaan polttoöljyn käytöstä. Vähäpäästöisen varapolttoaineineen käyttö ja viimeisimmän tekniikan mukainen uusi voimalaitosyksikkö vähentävät voimalaitoksen rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä sekä typenoksidien päästöjä.

  • Tukipolttoaineena nesteytetty maakaasu tai nestekaasu
  • Varapolttoaineena kevyt polttoöljy POK
  • Savukaasujen puhdistusjärjestelmä, NOx poisto (SCR) optiona
  • Päästömittaukset