Valmet toimittaa kattilalaitoksen Raahen Voimalle

Valmet toimittaa kattilalaitoksen Raahen Voima Oy:lle. Toimituksen arvo on noin 30 miljoonaa euroa. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

Valmetin toimitus on osa Raahen Voiman noin 121 miljoonaan euron investointia Raahen terästehtaan voimalaitoksen uusimiseksi. 

Höyrykapasiteetiltaan 141 megawatin (MW) kattilalaitos rakennetaan Ruukin Raahen terästehtaan yhteyteen, ja se korvaa osan olemassa olevasta voimalaitoksesta. Uusi kattilalaitos käyttää polttoaineenaan terästehtaan prosesseissa syntyvää masuuni- ja koksikaasua, jota on poltettava jatkuvasti keskeytymättömän terästuotannon varmistamiseksi. Tukipolttoaineina käytetään propaania tai maakaasua ja kevyttä polttoöljyä.

Valmetin toimituksessa on huomioitu kattilalaitoksen mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset ja kattilateknologia täyttää EU:n uuden teollisuuspäästödirektiivin raja-arvot. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan erityisesti terästehtaan prosessivaihteluiden vaatima joustavuus polttoaineen käytössä. 

"Vanhan voimalaitoksen uudistamista on suunniteltu jo pitkään, koska vanhat laitteet tulevat teknisen käyttöikänsä päähän ja niiden uudistaminen on välttämätöntä. Rakentamalla uusi voimalaitos saadaan parannettua koko tehtaan energia- ja kustannustehokkuutta. Valmet on meille luotettava kotimainen yhteistyökumppani ja tunnettu kattilalaitosten laitetoimittaja", toteaa Raahen Voima Oy:n toimitusjohtaja Pekka Inkala.

(Valmet Oyj:n lehdistötiedote 21.5.2014)