Raahen Voimalta ja SSAB:lta avustuksia saariston kehittämiseen

Raahen Voima ja SSAB jakavat avustuksia Raahen saariston kehittämiseksi sekä virkistyskäytön ja suojelun edistämiseksi. Avustusten hakuaika on 1.3.–15.4.2015.

Raahen Voima ja SSAB jakavat avustuksia Raahen saariston kehittämiseksi sekä virkistyskäytön ja suojelun edistämiseksi. Rahasto tukee saariston ja sen luonnon eteen tehtävää vapaaehtoistyötä. Avustusta voi saada esimerkiksi siivoustalkoisiin ja kunnostustöihin. Avustusta ei myönnetä palkkakustannuksiin.

Avustuksia myönnetään hakemusten perusteella yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille, jotka toiminnallaan edistävät rahaston tarkoituksen toteutumista. Yksityishenkilöt, yritykset ja kunnat eivät voi saada avustuksia rahastolta.

Avustuksia myönnetään vuosittain enintään 20 000 euron verran.

Vapaamuotoiset hakemukset ja tiedustelut 15.4. mennessä sähköpostilla info@raahenvoima.com. Hakemuksen liitteenä tulee olla yhdistyksen säännöt. 

Avustusten jakamisesta päättää 30.4. mennessä toimikunta, johon kuuluu molempien yhtiöiden sekä kaupungin edustaja. Avustusten hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. Myönnettyjen avustusten käytöstä on toimitettava selvitys 31.12.2016 mennessä.