Raahen Voima Oy rakennuttaa nesteytetyn maakaasun terminaalin

SSAB:n ja EPV Energia Oy:n yhteisyritys Raahen Voima Oy rakennuttaa nesteytettyä maakaasua vastaanottavan terminaalin SSAB:n Raahen-tehtaan alueelle. Investoinnin kokonaisarvo on 11 miljoonaa euroa, ja hankkeen on tarkoitus valmistua keväällä 2018. Terminaali sijoitetaan Raahen-tehtaan kuumavalssaamon itäiselle sivulle.

Nesteytetty maakaasu tuodaan Raaheen autokuljetuksena Manga LNG Oy:n Tornion terminaalista, ja sitä tullaan SSAB:n Raahen-tehtaalla käyttämään pääosin nauhavalssaamon askelpalkkiuunien polttoaineena. Muutoksen myötä terästehdas voi luopua lopullisesti raskaan polttoöljyn käytöstä energiantuotannossa, kun nesteytettyä maakaasua käytetään Raahen Voiman voimalaitoksen tukipolttoaineena masuunien huoltoseisokkien aikana. Muutos kokonaisuudessaan pienentää terästehtaan ilmaan johdettavien päästöjen määriä mm. hiukkasten, rikki- ja typen oksidien ja hiilidioksidin osalta.

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita. SSAB:n Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tuotantolaitosten vuosittainen terästuotantokapasiteetti on 8,8 miljoonaa tonnia.

EPV Energia on vuonna 1952 perustettu suomalainen sähkön ja lämmön tuotantoon erikoistunut energiayhtiö. Perustehtävänsä mukaan EPV hankkii omistajilleen sähköä kustannustehokkaasti. EPV keskittyy omistuksessaan olevien voimaosuuksien tehokkaaseen hallintaan ja pyrkii jatkuvasti parantamaan osakkailleen toimittamansa energian kilpailukykyä. Yhtiö hankkii noin 4,7 prosenttia kaikesta Suomessa vuoden aikana kulutettavasta sähköstä.