Raahen Voima Oy osti Ruukin voimalaitosliiketoiminnan

Yritys investoi noin 121 miljoonaa euroa voimalaitoksen uusimiseen. Uudistetun voimalaitoksen käyttöönotolla korvataan vanhan voimalaitoksen teknisen käyttöikänsä päähän tulevat laitteet ja samalla parannetaan laitoksen hyötysuhdetta ja ympäristöystävällisyyttä.

Raahen Voima Oy osti Ruukin nykyisen Raahen voimalaitoksen noin 16 miljoonan euron kauppahinnalla ja investoi sen uusimiseen noin 121 miljoonaa euroa. Uudistetun voimalaitoksen käyttöönotolla korvataan vanhan voimalaitoksen teknisen käyttöikänsä päähän tulevat laitteet ja samalla parannetaan laitoksen hyötysuhdetta ja ympäristöystävällisyyttä. Uudistetun voimalaitoksen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2016.

Ruukin nettoinvestointi nykyisen voimalaitoksen kauppahinta huomioon ottaen on noin 10 miljoonaa euroa.

Raahen tehtaan oma voimalaitos tuottaa tällä hetkellä noin puolet tehtaan käyttämästä sähköstä. Suurin osa sähköstä tuotetaan tehtaan omista prosessikaasuista. Raahen tehtaan prosesseissa syntyvää lämpöä ja höyryä hyödynnetään sähköntuotannon lisäksi lämmitykseen tehdasalueella sekä kaukolämpönä Raahen Energialle. Raahen Voima Oy jatkaa kaukolämmön myyntiä Raahen Energialle.

EPV Energia on vuonna 1952 perustettu suomalainen sähkön ja lämmön tuotantoon erikoistunut energiayhtiö. Perustehtävänsä mukaan EPV hankkii omistajilleen sähköä kustannustehokkaasti. EPV keskittyy omistuksessaan olevien voimaosuuksien tehokkaaseen hallintaan ja pyrkii jatkuvasti parantamaan osakkailleen toimittamansa energian kilpailukykyä. Yhtiö hankkii noin 4,7 prosenttia kaikesta Suomessa vuoden aikana kulutettavasta sähköstä.