Raahen Voima ja SSAB jakoivat avustuksia saariston kehittämiseksi

Raahen Voima ja SSAB ovat myöntäneet 20 000 euron arvosta avustuksia Raahen saariston kehittämisen, virkistyskäytön ja suojelun edistämiseksi.

Hakemuksia tuli yhdeksän kappaletta. Avustuksia myönnettiin seuraavasti:

  • Raahen purjehdusseura ry. / Melonta- ja soutujaos: 900 € saariston retkeilykartan suunnitteluun
  • Raahen purjehdusseura ry. / Melonta- ja soutujaos: 1 000 € siivoustalkoiden järjestämiseen
  • Raahen Meripelastusyhdistys ry.: 1 000 € toiminnan tukemiseen
  • Raahen Purjalaivasäätiö: 2 500 € Fiian merikelpoisuuden ylläpitämiseen
  • Raahen Meriseura: 3 000 € perämoottorin hankintaan helpottamaan saariston ulkoilualueiden siisteydestä huolehtimista
  • Varvi-Välikylän kyläyhdistys: 3 100 € luontopolun raivaamiseen
  • Mursut ry: 1 000 € meripelastus-, avustus- ja sukellutehtävien valmiuden kehittämiseen
  • Raahen Kalastajainseura: 7 500 € kolmen kalastustukikohdan kunnostamiseen

Raahen Voima ja SSAB perustivat viime kesänä saaristorahaston tukemaan Raahen saariston ja sen luonnon eteen tehtävää vapaaehtoistyötä. Rahastosta myönnettiin tänä keväänä ensimmäiset avustukset raahelaisille toimijoille. Avustuksia myönnettiin hakemusten perusteella yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille, jotka toiminnallaan edistävät rahaston tarkoituksen toteutumista. Niiden jakamisesta päätti toimikunta, johon kuuluu molempien yhtiöiden sekä kaupungin edustaja.

Avustuksia voidaan jakaa vuosittain enintään 20 000 euron verran. Yksityishenkilöt, yritykset ja kunnat eivät voi saada avustuksia rahastolta.

Lisätietoja: ympäristö- ja turvallisuusasioista vastaava johtaja Harri Leppänen, p. 020 592 2389

- -

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä 50:ssä maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingissä.

Raahen Voima Oy on SSAB:n ja EPV Energia Oy:n (EPV) omistama yhteisyritys. Se tuottaa sähköä ja höyryä SSAB:n Raahen terästehtaan alueelle. Raahen Voima Oy rakennuttaa parhaillaan uutta voimalaitosta tehdasalueelle. Uudistetun voimalaitoksen on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2016.