Raahen Voima ja SSAB jakavat avustuksia saariston kehittämiseksi

Raahen Voima ja SSAB myöntävät avustuksia Raahen saariston kehittämiseksi sekä virkistyskäytön ja suojelun edistämiseksi. Avustusten hakuaika on 1.-30.4.2018.

Rahasto tukee saariston ja sen luonnon eteen tehtävää vapaaehtoistyötä. Avustusta voi saada esimerkiksi siivoustalkoisiin ja kunnostustöihin. Avustusta ei myönnetä palkkakustannuksiin.

Avustuksia myönnetään hakemusten perusteella yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille, jotka toiminnallaan edistävät rahaston tarkoituksen toteutumista. Yksityishenkilöt, yritykset ja kunnat eivät voi saada avustuksia rahastolta.

Avustuksia myönnetään vuosittain yhteensä enintään 20 000 euron verran.

Vapaamuotoiset hakemukset ja tiedustelut 15.4. mennessä sähköpostilla info@raahenvoima.com. Hakemuksen liitteenä tulee olla yhdistyksen säännöt.

Avustusten jakamisesta päättää 7.5. mennessä toimikunta, johon kuuluu molempien yhtiöiden sekä kaupungin edustaja. Avusten hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. Myönnettyjen avustusten käytöstä on toimitettava selvitys 31.12.2018 mennessä.

Hakuohjeet: www.raahenvoima.com